Hymn of 
NI Sharobeem
Ni sherobim ce ouosht emmok, nem ni ceraphim ceti ouoo nak, evosh evol evgo emmos, je agios agios agios, Kerios savaot, eplyrys o oranos ke ey gy, tees agias cou zoxees.